Beweringen en meningen, geuit in de artikelen, zijn die van de tipgever(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de internetprovider.

Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij het selecteren van de tips. Fouten(in de gegevensverwerking)kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

De redactie wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor(de juistheid van) dergelijke gegevens van de hand en garandeert nog ondersteunt enig tip genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor de kennis van de tipgever.